Välkommen till Forever Young!

Detta  är en blogg som handlar om en man som närmar sig 40 år som vill hålla sig i bra fysisk form. Kanske t.o.m. nå sin livs form, trots att detta nog är i stort sett omöjligt. Målen är många och vägarna dit också många och i vissa fall långa. Det finns viktmål och det finns prestationsmål i form av t.ex. Göteborgsvarvet 2015 under 2 timmar. Mer om specifika mål och hur träningen skall utföras för att nå dessa får vi säkert anledning att återkomma till framöver. Let´s stay forever young!